Privacybeleid

Privacy- en dataveiligheidsbeleid Laumidor

Laumidor vindt de privacy van de klant erg belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en informatie. Laumidor verstrekt de informatie van de klant niet aan een derde tenzij de wet ons hiertoe verplicht of de klant ons hiervoor machtigt.

Privacy policy
 
Bij een bezoek aan de website kan Laumidor deze gegevens van u verwerken. Dit gaat alleen om ingevulde NAW-gegevens voor het contactformulier of bestellingen. In het kader van deze verwerkingen respecteert en waarborgt Laumidor uw privacy te allen tijde, onder andere door de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in de Gedragscode, uw persoonsgegevens door Laumidor en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw ingevulde persoonsgegevens.
Deze privacy policy laat zien in een overzicht de doeleinden van de gegevensverwerking, het gebruik van “cookies” op de website van Laumidor en hoe u als klant uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.
 
Gegevensverwerking
Laumidor verwerkt informatie en verzamelt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van de website. Dit voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en om te monitoren of de website van Laumidor aansluit op de klanten en bezoekers van de website.
De verwerking van de persoonsgegevens is gericht op het kunnen aanbieden van informatie op de website van Laumidor, het kunnen uitvoeren van promotieactiviteiten, beoordeling en acceptatie van klanten, het uitvoeren van overeenkomsten en de verwerking van betalingsverkeer. Daarnaast wordt de verwerking van persoonsgegevens gebruikt ten behoeve van statistische doeleinden.
De ingevulde informatie die u als klant beschikbaar stelt op de website kan gebruikt worden om klanten te informatie over de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik hiervan. Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet ter beschikking gesteld of verkocht aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan Laumidor. Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding tijdens het bestel- en betaalproces en het invullen van contactformulieren.
U heeft als klant recht op inzage, verwijdering en/of correctie van de opgegeven persoonsgegevens.

Vragen
Als u als klant of bezoeker van de website Laumidor vragen over deze privacy policy heeft of de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt kunt u contact opnemen met Laumidor. Indien u geen prijs stelt op informatie over de diensten en producten van Laumidor kunt u dit aan ons doorgeven.
 
Wijziging privacy policy
Laumidor behoudt zicht het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Het verdient aanbeveling om deze privacy policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 
Contactgegevens:
Laumidor
Woenselsestraat 356
5623EG Eindhoven